Svidník a okolie

Okres Svidník, ktorý z hľadiska samosprávneho usporiadania patrí do Prešovského kraja, má rozlohu 549,84 km² s takmer 34 000 obyvateľmi. Z hľadiska národnosti prevažuje slovenská národnosť (56,61 %), ďalej nasleduje rusínska (29,8 %), rómska (3,57%), ukrajinská (1,12%). Jeho okresné mesto Svidník s takmer 12 000 obyvateľmi je prirodzeným administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky, ale má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia, ktorá prechádza cez Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka a nazýva sa tiež cestou budúcnosti pre východnú Európu. Na okraji Svidníka je vybudované letisko. Najväčšími podnikmi sú SVIK s.r.o. a Potravinárske strojárne a.s.. V ostatnom čase sa rozvíja súkromné podnikanie, najmä v spracovateľskom priemysle, v obchode, službách a poľnohospodárstve.