Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves je dôležitým hospodárskym, kultúrnym a turistickým centrom spišského regiónu. Nachádza sa na hlavnom železničnom ťahu Košice – Bratislava. K jeho rozvoju významne prispelo vybudovanie železničnej trate Košice – Bohumín v období 1861 až 1871. V roku 1984 bolo mesto elektrifikované, podobne ako niektoré iné európske metropoly, a to vďaka vybudovaniu mestskej elektrárne. Počtom obyvateľov je druhým najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom Košického kraja a šestnástym najväčším mestom na Slovensku. Na rozlohe 66,67 km² žije v súčasnosti približne 37 000 obyvateľov prevažne slovenskej národnosti. Vedľa seba tu po stáročia žijú aj obyvatelia ďalších národností – Nemci, Maďari, Poliaci, Česi, Ukrajinci, Rusíni.