Prešov a okolie

Prešov a jeho okolie patrí medzi najväčšiu a najhustejšie zaľudnenú časť Prešovského kraja. Zo severu a severovýchodu ho lemujú pohoria Čergov a Ondavská vrchovina. Na juhovýchode prečnievajú Slanské vrchy a z južnej strany sa región otvára Košickou kotlinou. Mesto leží na sútoku rieky Torysa. Svojou geografickou polohou bolo od počiatku predurčené stať sa križovatkou duchovného a svetského života. Jeho výhodná poloha ho predurčuje k tomu, aby bol jedným zo strategických bodov strednej Európy a celkovo Európskej únie pre vstup na východné trhy. V okruhu 100 km je vstup do Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate. Najbližšími veľkomestami sú Košice (38 km), Užhorod (96 km), Miškolc (115 km), Tarnow (128km), Budapešť (250 km), Bratislava (345 km). Mesto tvoria štyri katastrálne oblastí: Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová. Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľska a na Ukrajinu.