Poprad a okolie

Dominantné postavenie získal Poprad vďaka vybudovaniu dopravných ciest. K následnému priemyselnému rozvoju prispeli Košicko-bohumínska železničná trať, ktorá bola vybudovaná v roku 1871, ako aj letisko, ktoré bolo vybudované v roku 1938 z iniciatívy firmy Baťa. V roku 2009 bola daná do užívania diaľnica, ktorá výrazne odbremenila dopravu v meste. Miestnu dopravu Popradčanom a obyvateľom zo širšieho okolia uľahčuje kruhový objazd, ale aj novovybudovaný cyklistický chodník v obdobia 2004 až 2005, ktorý spája Poprad a Svit.

Mesto Poprad dnes predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Žije tu okolo 52 534 obyvateľov. Mesto bohaté na históriu je hrdé i na svoju súčasnosť. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a sebarealizáciu jeho obyvateľov. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity (4), ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie vo vodnom svete. 
Mesto Poprad dostalo viaceré ocenenia a priaznivé ratingové hodnotenia. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila návšteva pápeža Jána Pavla II. 3. júla 1995. Veľkou poctou pre mesto bola návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s manželom princom Filipom 24. októbra 2008. Kráľovná si v sprievode prezidenta SR a primátora mesta Poprad prezrela aj Spišskú Sobotu. Vojvoda z Edinburgu sa oboznámil s komplexom AquaCity Poprad.