Medzilaborce

Mesto Medzilaborce (rusínsky Міджілaбірцї, ukrajinsky Міжлабірці, maďarsky Mezőlaborc) sa nachádza v severovýchodnej časti Horného Zemplína (1, 2, 3), na sútoku riek Laborec a Vydraňka. Leží vo výške 326 metrov nad morom a jeho rozloha je 32,92 km². Medzilaborce sa stali okresným mestom 24. júla 1996. V súčasnosti ide o najmenší okres v rámci Slovenska, jeho rozloha je 427 km², počet obyvateľov 12 966 a hustota zaľudnenia 30 obyvateľov na 1 km². Okres hraničí so stropkovským okresom a s humenským okresom (4). Mesto Stropkov je vzdialené od Medzilaboriec 32 km západne a Humenné 43 km južne. Severnú časť v dĺžke 36 km rámuje hranica s Poľskou republikou. Na štátnu hranicu s Poľskom je z Medzilaboriec len necelých deväť kilometrov. Cez Medzilaborce vedie cesta II/559 a II/575, tiež železničná trať Michaľany – Łupków. Mesto je významným centrom rusínskej a ukrajinskej kultúry.