Kežmarok

Kežmarok sa nachádza v Popradskej kotline, v údolí rieky Poprad (1, 2). Malé historické mestečko na Spiši s bohatou hospodárskou, kultúrnou a vzdelávacou minulosťou bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu, je zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A to vďaka unikátnym národným kultúrnym pamiatkam, ako je evanjelický drevený artikulárny kostol z 18. storočia a evanjelické lýceum z obdobia 1774 až 1776 s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe, ktorá vlastní viac ako 150 000 zväzkov kníh v rôznych svetových jazykoch. Význam kráľovských privilégií postupne upadal a v čase revolúcie 1848 až 1849 sa bývalé kráľovské mesto zmenilo na mesto so zriadeným magistrátom, aj keď honosný titul mohlo používať až do roku 1922, keď došlo k úplnému zrušeniu tejto výsady.

V súčasnosti patrí Kežmarok k najväčším a najkrajším spišským mestám. Mesto, ktoré sa nachádza na ostrohu medzi riekou Poprad a potokom Ľubica, si udržalo kompaktný historický raz, nájdeme tu takmer všetky historické slohy. V roku 1991 tu bola obnovená tradícia výročných trhov, v lete sa koná festival Európske ľudové remeslo (EĽRO), známe medzinárodné podujatie a v zime Vianočný trh. Mestom vedie železničná trať Poprad – Stará Ľubovňa a cesta I/66, ktorú križuje II/536. Poprad leží 15 kilometrov juhozápadne od mesta Kežmarok, Spišská Nová Ves 28 kilometrov juhovýchodne a Stará Ľubovňa 34 kilometrov severovýchodne (3). Najbližším mestom je sedem kilometrov severne ležiaca Spišská Belá, Starý Smokovec, centrum Tatier, je vzdialený 19 kilometrov na západ.