Humenné

Reprezentantom Horného Zemplína je humenský okres, ktorý je situovaný medzi severnými svahmi Vihorlatských vrhov, Laboreckej vrchoviny a Ondavskej vrchoviny. Jeho rozloha je približne 754 km². Podľa počtu obyvateľov patrí medzi stredne veľké okresy v rámci Slovenska. Najnovšie štatistiky uvádzajú, že v okrese žije 64 446 obyvateľov, prevažne slovenskej národnosti a približne 4,84 % obyvateľov rusínskej národnosti, 2,11 % ukrajinskej, 0,20 % maďarskej národnosti, 3,27 % rómskej a 0, 7 % českej národnosti.