Bardejov a okolie

Bardejov – perla horného Šariša leží v severovýchodnom kúte Slovenska, pri hraniciach s Poľskom. Mesto píše svoju 776-ročnú históriu. Jeho cennou devízou sú pamiatky vytvorené v stredoveku. Slobodné kráľovské mesto Bardejov zo 14. až 15. storočia pripomína monumentálny Chrám sv. Egídia. Trojloďová bazilika ukrýva unikát – jedenásť neskorogotických krídlových oltárov s tabuľovými maľbami. Dominantou mesta je aj mestská radnica zo začiatku 16. storočia s gotickými prvkami a renesančným arkierovým schodiskom. Mesto Bardejov má okolo 32-tisíc obyvateľov. Je dôležitým kultúrno-spoločenským a hospodársko-ekonomickým centrom horno-šarišského regiónu. Kedysi preslávené mesto výrobcov obuvi zmenilo po roku 1989 svoju ekonomickú základňu. Významné postavenie dnes majú podniky ľahkého priemyslu, posilnil sa sektor služieb, pretrváva tradične silný potravinársky priemysel, strojárenstvo, drevospracujúci priemysel, obchodné organizácie, malé a stredné súkromné firmy, obchodné zoskupenia. V súčasnosti vzniká na okraji mesta priemyselná zóna Bardejov-sever. Severne od centra Bardejova sa nachádzajú Bardejovské Kúpele s 10 vyvierajúcimi minerálnymi prameňmi. Známe a navštevované minerálne pramene sú aj v neďalekých obciach – Cigeľka, Dlhá Lúka, Mikulášova, Radoma, Dubová, Chotča a Gribov. Okolie Bardejova je známe krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným prostredím.