O čo nám v projekte išlo, čo sme  predovšetkým sledovali

  • Príťažlivou formou priblížiť históriu aj súčasnosť našich regiónov, ich kultúrne a historické bohatstvo.
  • Využiť pritom moderné technológie, multimediálnu formu, ktorá umožňujú priblížiť fakty, vzťahy a súvislosti obrazom, zvukom, textom.
  • Pre školské auditórium, pre žiakov i pedagógov vytvoriť bezplatnú multimediálnu pomôcku, ktorá im príťažlivou formou sprostredkuje najväčšie atrakcie a zaujímavosti regiónov,  miest a obcí.

Autor projektu

Prof. PaedDr. Božena Šupšákov, PhD.